Sunday, 5 June, 2011

zindgi kisi ki bhi mukkammal nahin hoti,
har shaks kuch adhoora sa rah jaata hai,
uski shafaqat par chodd de apni sab shikan
aur dekh kab tak tera muhaafiz tujhe sataata hai..

mukkammal - complete
shafaqat - mercy, raham
shikan - tension
muhaafiz - guardian, protector

No comments:

Post a Comment