Thursday, 23 August, 2012

ek paigaam, sare aam,
likh diya deewar pe
kisi ne bedharak hokar,
jo kabhi mere liye tha,
magar tab...
...
mazmoon uska tha,
kalam kisi aur ki,
zubaan kisi aur ki aur
ishaara jane ab kis jaanib...

No comments:

Post a Comment