Friday 24 August 2012


tum karo sitam jeebhar, aur hum sahenge
kabhi uff na karenge, chupchaap rahenge
jo unhe aata tha, unhone dil khol k kiya
jo hume aata hai hum shaan se karenge...

No comments:

Post a Comment