Saturday, 20 April, 2013


hum apne gunaahon ka hisaab kahan tak rakhen
ke is jahaan mein ab saans lena bhi ab ek kufr hai

No comments:

Post a Comment