Thursday 9 February 2012


Bahot maze se kat rahi hai, koi kami nahin hai
baaki aisa koi nahin jisko gami nahin hai...

No comments:

Post a Comment