Friday, 17 February, 2012

tamaasha hi ban jata hai mohabbat mein,
aur tamaashai saara jahaan hota hai
jab bhi aashiq sar jhukata hai sajde mei,
zuban pe rab ki jagah yaarab ka naam hota hai...

No comments:

Post a Comment