Monday, 20 May, 2013

ajeeb baat hai, use meri ibaadat par yakeen tha meri chaahat par nahi,
bhalaa kaun hai jo khuda ki parasti karta hai  bin mohabbat ke...

No comments:

Post a Comment