Monday 20 May 2013

ajeeb baat hai, use meri ibaadat par yakeen tha meri chaahat par nahi,
bhalaa kaun hai jo khuda ki parasti karta hai  bin mohabbat ke...

No comments:

Post a Comment