Sunday, 29 July, 2012


kal ka socho to soch choti ho jati hai
us khuda ke aage kya meri hasti hai
mujhe sirf apna khyaal sataata hai
uski chaya mein sari kaynaat basti hai...

No comments:

Post a Comment