Sunday, 1 July, 2012


waqt ne kabhi itna intezaar nahi karwaya
har gadhi kisi shaks ka khyaal yun aaya
sabr karen bhi toh kyun karen bhalaa
barson sabr kiya bhi toh kya paaya???

No comments:

Post a Comment