Wednesday, 9 October, 2013

mujhe ahsaas hai ke mujhe me wo baat ab bhi hai,
tumne bhi jataa diya ye mujhe meri nazar se dekh kar....

No comments:

Post a Comment