Tuesday, 8 February, 2011

Tu jaag, agar jaagte logon ko, phir jagaana hai,
ke yahan neend mein koi kambakhat nahi hai,
sab baithen hein intezaar mein kisi maseeha ki,
rabt hai harek mein magar zabt nahi hai...

rabt- closeness zabt-patience, tolerance

No comments:

Post a Comment