Thursday, 28 June, 2012


kab tak raah dekhen uski ya allah
k aane ki koi soorat nahi nazar aati
har roz din bhi khaali khali guzarta hai,
har roz raat bhi khali khaali laut jaati...

No comments:

Post a Comment